Chào mừng đến với Eshop Xe Víp

Vehicle Name: Linerunner
Gía tiền xe Linerunner: 10 VND

Vehicle Name: Dumper
Gía tiền xe Dumper: 10 VND

Nếu ai muốn mua xe khác thì pmm mình nhé.